شرکت بین المللی

شاهکار ایلات پارس

درباره مــا

شاهکار پارس: معرف هنر اصیل دستان زنان پارس به دنیا و یادآور قدرت و هنری که خداوند در وجود زن سرزمین پارس نهادینه کرده است تا خالق هنری به گرمای خورشید و زیبایی ماه در فرش سرزمین پارس شود. شرکت بین المللی شاهکار ایلات پارس با داشتن بیش از هزار بافنده زن از ایلات عشایر و روستاهای مختلف ایران و با بکارگیری تکنیکهای اصیل و خاص رنگرزی با رنگ های صد درصد گیاهی و بافت و پرداختی بی همتا و شوری بی نظیر که جلوه ای شاهکار به فرش دستباف می دهد توانسته جایگاه ویژه ای در بین شرکت های تولید کننده فرش دستباف برای خود رقم بزند

بیشتر بدانید
ادامه مطلب

ABOUT US

شاهکار پارس: معرف هنر اصیل دستان زنان پارس به دنیا و یادآور قدرت و هنری که خداوند در وجود زن سرزمین پارس نهادینه کرده است تا خالق هنری به گرمای خورشید و زیبایی ماه در فرش سرزمین پارس شود. شرکت بین المللی شاهکار ایلات پارس با داشتن بیش از هزار بافنده زن از ایلات عشایر و روستاهای مختلف ایران و با بکارگیری تکنیکهای اصیل و خاص رنگرزی با رنگ های صد درصد گیاهی و بافت و پرداختی بی همتا و شوری بی نظیر که جلوه ای شاهکار به فرش دستباف می دهد توانسته جایگاه ویژه ای در بین شرکت های تولید کننده فرش دستباف برای خود رقم بزند

Read More
مشاهده همه محصولات

در فرهنگ ما ایرانیان وقتی واژه ی فرش را بر زبان جاری می کنیم، آنچه بیشتر بر ذهن نقش می بندد تاریخی غنی با رمز و رازهای بسیار است که در دل نقوش و نگارها، با رقص و نمایش تار و پود و رنگ های طبیعی و هنر سرانگشتان متجلی می شود.

دانستنی های مفید


  • نکته هایی مهم در نگهداری فرش دستباف

    نباید فرش دستباف بر روی سطح گچی، خاکی یا آهکی گسترده شود، این مواد به علت قلیایی بودن باعث تجزیه پشم و ابریشم خواهند شد. هر چند فرش دستباف به اندازه کافی سنگین بوده و این امر جابجایی آن را محدود کند، ولی در طول زمان ممکن است که در یک جهت حرکت کند، در این صورت برای جلوگیری از حرکت فرش می‌توان از ترمز فرش که به صورت قطعه‌ای از لاستیک خاص است که در زیر فرش قرار می‌گیرد از حرکت آن جلوگیری کرد...

    Read More
  • نکته هایی مهم در نگهداری فرش دستباف

    نباید فرش دستباف بر روی سطح گچی، خاکی یا آهکی گسترده شود، این مواد به علت قلیایی بودن باعث تجزیه پشم و ابریشم خواهند شد. هر چند فرش دستباف به اندازه کافی سنگین بوده و این امر جابجایی آن را محدود کند، ولی در طول زمان ممکن است که در یک جهت حرکت کند، در این صورت برای جلوگیری از حرکت فرش می‌توان از ترمز فرش که به صورت قطعه‌ای از لاستیک خاص است که در زیر فرش قرار می‌گیرد از حرکت آن جلوگیری کرد...

    Read More